Search
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL คืออะไร? มีแนวทางการสอบอย่างไร?

หนึ่งในใบเบิกทางสำหรับอนาคตคือความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการนำคะแนนสอบภาษาอังกฤษไปใช้สมัครศึกษาต่อหรือทำงานเป็นวิธีที่ช่วยให้การประเมินผลสะดวก รวดเร็ว…
IELTS (International English Language Testing System)

IELTS คืออะไร? มีแนวทางการสอบอย่างไร?

สำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อ ทำงาน หรือโยกย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือผลสอบ IELTS…
Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่