Search
Material Design

Material Design คืออะไร? มีหลักการออกแบบอย่างไร?

เวลาใช้งานเวลาใช้งานอุปกรณ์ Android ของ Google หรือแอพพลิเคชั่น หรือกราฟฟิกต่างๆ บนเว็บไซต์ แล้วเห็นการออกแบบที่ดูเรียบง่าย แต่มีมิติเหมือนกระดาษซ้อนกัน…
Flat Design

Flat Design คืออะไร? มีหลักการออกแบบอย่างไร?

ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ต่างๆ นิยมออกแบบให้มีหน้าตาที่เรียบง่ายมากขึ้น เน้นที่ว่างมากขึ้น ซึ่งการออกแบบนี้มีชื่อเรียกว่า Flat Design…
Infographic (อินโฟกราฟิกส์)

Infographic (อินโฟกราฟิกส์) คืออะไร? มีหลักการออกแบบอย่างไร?

เวลาเราเห็นการอธิบายข้อมูลต่างๆ โดยใช้ภาพมาประกอบให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะตามโซเชียลมีเดีย สิ่งเหล่านั้นเรียกว่า Infographic (
Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่