หนังสือพูดได้ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับลูกน้อย

หนังสือพูดได้ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับลูกน้อย

ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆ มากมาย รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลามากขึ้น หนังสือพูดได้เป็นสิ่งที่พัฒนามาจากหนังสือภาพ คำศัพท์ และหนังสือนิทาน ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านภาษาอย่างรวดเร็ว

หนังสือพูดได้ คืออะไร?

หนังสือพูดได้ คือ สื่อการเรียนรู้ทางภาษาและการฝึกทักษะที่เหมาะสำหรับเด็ก ซึ่งมีทั้งหนังสือนิทานเล่าเรื่อง นิทานร้องเพลง หนังสือสอนภาษา บทสนทนาและคำศัพท์ โดยออกแบบมาให้งานคู่กับปากกาพูดได้ เมื่อเด็กนำปากกาไปแตะบนตัวอักษรหรือภาพประกอบบนหนังสือพูดได้แล้ว ปากกาจะส่งเสียงอ่านออกมาให้ฟังทันที วิธีการทำงานของปากกาพูดได้คือเซ็นเซอร์ปลายปากกาจะทำงานเมื่อนำไปแตะบนหนังสือและอ่านออกเสียงออกมา โดยหนังสือแต่ละชุดจะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดไปติดตั้งในปากกาก่อนจะนำไปใช้งาน

ประโยชน์ของหนังสือพูดได้

หนังสือพูดได้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยค บทสนทนาต่างๆ ที่อยู่ในหนังสืออย่างง่ายดาย ด้วยภาพและเสียงที่มาพร้อมกัน นอกจากนี้เด็กๆ ก็ยังได้เพลิดเพลินกับนิทานพร้อมซึมซับคุณธรรมคำสอนต่างๆ เป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีและสร้างเสริมจินตนาการไปในตัว อีกทั้งหนังสือพูดได้ยังมีหลากหลายภาษา เช่น ไทย อังกฤษ จีน  ญี่ปุ่น ด้วยเสียงพูดจากเจ้าของภาษา ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาอย่างถูกต้อง และสนุกสนาน จะกลับมาอ่านซ้ำอีกเมื่อไหร่ก็ทำได้

Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่