e-Learning คืออะไร? มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างไร?

e-Learning คืออะไร? มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างไร?

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในสังคม แม้แต่เรื่องการศึกษาเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทที่ช่วยให้ความรู้และทักษะต่างๆ ถ่ายทอดออกไปได้ไกลมากขึ้น ระบบ e-Learning จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาไทย ไม่ว่าจะใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นความรู้เพิ่มเติม ไปจนถึงเป็นสื่อการเรียนการสอนหลักสำหรับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวกจะเข้าเรียนในห้องเรียน

e-Learning คืออะไร?

e-Learning (อีเลิร์นนิง) ย่อมาจาก Electronics Learning โดยศัพท์บัญญัติภาษาไทยของคำนี้ คือ “การเรียนอิเล็กทรอนิกส์” เป็นการศึกษาทางไกลรูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องไปเรียนในห้องเรียน แต่เรียนตามความถนัด ความสนใจในช่วงเวลาที่สะดวก โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณดาวเทียม เป็นตัวเชื่อมผู้เรียนและผู้สอนเข้าด้วยกัน เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนบนเว็บไซต์ (Web-Based Learning) โดยที่ผู้สอนและผู้เรียนยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางแชท อีเมล ไปจนถึงสื่อโซเชียลมีเดีย ทำให้ e-Learning เป็นวิธีการเรียนที่ครบวงจรเพราะผู้สอนสามารถทดสอบประเมินผลหลังเรียนจบได้เช่นกัน

Electronics Learning

ประโยชน์ของ e-Learning

1. เข้าถึงง่าย

ประโยชน์ที่สำคัญของ e-Learning คือ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายแม้อาศัยอยู่ในที่ห่างไกล เพราะการเรียนด้วย e-Learning มักจะใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณดาวเทียม เพียงมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถเรียนได้แล้วจึงสะดวกต่อผู้เรียนที่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง ไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นใครก็สามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเรียนที่ไหนหรือเวลาใด เป็นการลดช่องว่างทางการศึกษาไม่ได้จำกัดแค่ในตัวเมืองแต่กระจายไปยังท้องถิ่นได้มากขึ้น

2. เรียนรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย

เนื่องจากการเรียนการสอนแบบ e-Learning นั้นเป็นการประยุกต์นำเอาเทคโนโลยีที่หลากหลายมาเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง ภาพกราฟฟิก ไปจนถึงวีดิทัศน์ ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระและเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี

3. มีความยืดหยุ่นสูง

ประโยชน์ที่โดดเด่นอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของความยืดหยุ่น ผู้สอนสามารถเข้าไปปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยได้เสมอและยังเข้าไปแก้ไขข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตาม หากมีข้อมูลใหม่ที่จำเป็นต้องอัพเดตก็ทำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้สอนยังใส่เกมหรือแบบทดสอบต่างๆ ลงไปในสื่อการสอนได้ด้วย เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับผู้เรียนจนอยากกลับมาเรียนเพิ่มเติมในเนื้อหาใหม่ๆ ต่อไป

e-Learning กับการใช้งานในองค์กร

ที่จริงแล้วการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ก็นำ e-Learning มาประยุกต์กับการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานในบริษัท เพื่อเสริมสร้างพนักงานให้มีความรู้ใหม่ๆ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ e-Learning ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรด้วยการย้ายการเทรนนิ่งพนักงานไปไว้บนแพล็ตฟอร์มออนไลน์แทน โดยผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนได้ตามต้องการ และยังสามารถสื่อสารกับผู้อบรมได้

ถึงแม้ว่า e-Learning จะมีประโยชน์หลากหลายด้าน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเรียนทางออนไลน์เป็นการเลือกเรียนตามที่ผู้เรียนต้องการซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของตัวผู้เรียนเองด้วย ในขณะเดียวกันผู้สอนเองก็ต้องออกแบบสื่อการสอนให้น่าสนใจ จูงใจผู้เรียน รวมถึงต้องมีเนื้อหาครบถ้วนมากพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ด้วย ไม่เช่นนั้นหากไม่ได้ออกแบบให้น่าสนใจก็จะเกิดความเบื่อหน่ายทำให้ไม่อยากเรียนได้นั่นเอง

About Biz Search

The author of ThaiBusinessSearch.com
Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่