การเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method คืออะไร?

การเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method คืออะไร?

ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานอย่างมาก สำหรับคนที่ต้องการปูพื้นฐานอังกฤษให้ดี ควรเริ่มจากการฟังและการพูดก่อน เพราะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ที่จะทำให้เรียนรู้ได้รวดเร็ว ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบ CALLAN Method ตอบโจทย์ผู้ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษหลายๆ คนอย่างแน่นอน

การเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method คืออะไร?

CALLAN Method คือระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่คิดค้นมานานกว่า 40 ปี โดยจัดตั้งสาขาแรกขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และมีเครือข่ายกว่า 300 โรงเรียนจากทั่วโลก เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมมาก เพราะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าวิธีอื่นถึง 4 เท่า โดยเน้นที่การฟังและการพูดเป็นหลัก

วิธีการเรียนแบบ CALLAN Method คือครูผู้สอนจะอ่านคำถามในหนังสือซ้ำ 2 ครั้ง ด้วยความเร็วปกติแบบเจ้าของภาษา แล้วให้นักเรียนตอบคำถามทันที เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นภาษาอังกฤษและตอบอย่างรวดเร็ว หากพูดผิด ครูผู้สอนก็จะช่วยแก้ไขให้ โดยครูจะถามคำถามทั้งหมดตามในหนังสือวนไปใหม่จนกว่านักเรียนทุกคนจะจำคำตอบได้ แล้วจึงเริ่มคำถามจากหนังสือเล่มใหม่

ระบบการเรียนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เพราะให้ตอบตามรูปประโยคในหนังสือ และทำให้สามารถพูดด้วยรูปประโยคที่ถูกต้อง ฟังและโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ หรือเรียนมานานแล้วแต่ยังพูดเป็นประโยคไม่ได้หรือยังพูดไม่ถูกต้อง

การเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method มีข้อดีอย่างไร?

  • ช่วยให้นักเรียนจดจำคำศัพท์ต่างๆ ได้เร็วกว่าการเรียนวิธีอื่น และการรู้คำศัพท์จะทำให้เข้าใจภาษาที่เรียนได้เร็วขึ้น
  • ให้เรียนรู้ตามธรรมชาติ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะเน้นที่การฟัง และพูด จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
  • กระตุ้นการตอบสนอง เพราะเป็นการเรียนแบบถามตอบ ทำให้การฟังและพูดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • แก้ไขสิ่งที่ผิดทันที ทำให้นักเรียนรู้ข้อบกพร่องและปรับปรุงได้ทันที และมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น

สามารถเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method ได้ที่ไหน?

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method ที่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว ท่านสามารถเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Skype ได้เลยกับ NOVA Online สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครูผู้สอนของที่สถาบันผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ครูผู้สอนไม่ได้มาสอนเป็นงานพิเศษเท่านั้น แต่ทำงานที่ศูนย์อาจารย์ จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการสอนที่มีคุณภาพ และมีพนักงานชาวไทยคอยให้บริการและให้คำแนะนำ สามารถดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้เลยที่ https://nova-th.com/th/course/callan_course.html

Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่