Sitemap (แผนผังเว็บไซต์) คืออะไร? มีประโยชน์ต่อเว็บไซต์อย่างไร?

Sitemap (แผนผังเว็บไซต์) คืออะไร? มีประโยชน์ต่อเว็บไซต์อย่างไร?

ในการสร้างเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการวาง Sitemap หรือที่เรียกว่า “แผนผังเว็บไซต์” เพื่อให้รู้ว่าภายในเว็บไซต์นั้นมีหน้าเพจอะไรบ้าง ส่วนในทางการใช้งาน Sitemap เป็นเหมือนสารบัญที่จะบอกส่วนประกอบของหน้าเพจต่างๆ ภายในเว็บไซต์ เมื่อคลิก

Sitemap คืออะไร?

Sitemap (ไซต์แมพ) คือลิสที่รวมรายการหน้าเพจภายในเว็บไซต์ มีหลักการทำงานเหมือนเป็นสารบัญของเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้ามาดูได้ว่าในเว็บไซต์ของเรานั้นมีหน้าเพจอะไรบ้าง มีลำดับชั้นอย่างไร ในอดีตการทำไซต์แมพจะทำเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจภาพรวมของเว็บไซต์ แต่ในปัจจุบันนั้นเกี่ยวข้องกับการทำ SEO (Search Engine Optimization) อีกด้วย

Sitemap (ไซต์แมพ)

ประเภทของ Sitemap

ประเภทของไซต์แมพนั้นมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แบ่งได้ตามการใช้งานชนิดของไฟล์ที่อยู่ในไซต์แมพ โดยแบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ ได้แก่

1. HTML Sitemap

HTML Sitemap คือ หน้าเพจรวบรวมลิงค์ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ ซึ่งเขียนโดย HTML เน้นให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าบนเว็บไซต์มีข้อมูลอะไรอยู่ในหน้าไหนบ้าง โดยจะมีชื่อเรียกของหน้าเพจแต่ละหน้าให้ผู้ใช้งานเข้าใจ และสามารถคลิกลิงค์ตามเข้าไปดูได้อย่างสะดวก

ตัวอย่าง HTML Sitemap: https://www.thaibusinesssearch.com/sitemap/

2. XML Sitemap

XML Sitemap คือ ไซต์แมพที่ทำหน้าที่เป็นสารบัญเช่นกัน แต่จะเน้นให้ Bot ของ Search Engine เข้ามาอ่าน ซึ่งจะแสดงเพียงแค่ URL ในแต่ละหน้าโดยไม่มีชื่อเรียกของหน้าเพจกำกับไว้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการทำ SEO เพื่อเป็นที่รวบรวมลิงค์หน้าเพจต่างๆ ในเว็บไซต์

ไซต์แมพประเภทสามารถสร้างได้อัตโนมัติโดยเครื่องมือต่างๆ เช่น เว็บไซต์ XML-Sitemap.com  หรือ Plugin ของ WordPress เช่น Yoast SEO โดยอยู่ในรูปไฟล์นามสกุล .xml ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเพิ่ม Sitemap กับทาง Google ผ่านทางเครื่องมือ Search Console ได้

ตัวอย่าง XML Sitemap: https://www.thaibusinesssearch.com/sitemap_index.xml

นอกจาก XML Sitemap จะรวบรวม URL ธรรมดาในหน้าเว็บไซต์ไว้แล้ว ยังมี XML รูปแบบอื่นที่ปรับใช้เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของ Google และ Search Engine อื่นๆ ได้อีก 4 ประเภท ได้แก่

  • Image Sitemap คือการวบรวม URL ของรูปภาพต่างๆ ภายในเว็บไซต์ และสามารถใส่รายละเอียดข้อมูลของรูปภาพนั้นได้ Image Sitemap จะช่วยให้อันดับในการค้นหาเว็บไซต์จาก Google Image มีอันดับสูงขึ้น
  • Video Sitemap ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับ Image Sitemap เป็นไซต์แมพสำหรับวิดีโอที่สามารถใส่รายละเอียดของวิดีโอลงไปได้ แน่นอนว่าจะช่วยเรื่องอันดับบน Google Video ให้มองเห็นเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วย
  • News Sitemap ถือเป็นอีกส่วนที่สำคัญเพราะเป็นไซต์แมพสำหรับข่าวหรือบทความบนเว็บไซต์ ซึ่ง Google จะส่ง Bot มาหาข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์และจะช่วยให้ข่าวขึ้นไปอยู่บนหน้าฟีดข่าวของ Google ได้มากขึ้น
  • Mobile Sitemap เป็นการสร้างไซต์แมพสำหรับ Feature Phone หรือโทรศัพท์แบบดั้งเดิม แต่การมาถึงของสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ทำให้ไซต์แมพประเภทนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้ว

ประโยชน์ของ Sitemap

  • ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วแล้ว และยังช่วยให้ผู้พัฒนาเว็บเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดและทำให้พัฒนาเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • ทำให้ Bot ของ Search Engine เข้ามาสำรวจข้อมูลได้ง่ายขึ้น ยิ่งข้อมูลในหน้าไซต์แมพครบถ้วนก็จะยิ่งเป็นมิตรกับบรรดา Search Engine มากเลยทีเดียว นอกจากนี้ไซต์แมพก็มีผลต่อ Google Image และ Google Video ด้วยสำหรับเว็บไซต์ที่มีภาพและวิดีโอเป็นส่วนประกอบ
  • ด้วยการพัฒนา Algorithm ของ Google ให้ Bot สามารถสำรวจเว็บไซต์ได้หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังสำรวจได้ละเอียดและครอบคลุมมากกว่าเดิม การทำไซต์แมพให้เป็นระเบียบ นอกจากจะช่วยให้อันดับเว็บไซต์บน Google สูงขึ้นแล้ว ก็จะช่วยให้การเสิร์ชจากส่วนอื่นอย่างรูปภาพ วิดีโอ แล้วพบเว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

การสร้าง Sitemap นั้น ถือเป็นสิ่งที่ควรมีในการสร้างเว็บไซต์ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้งานจนอยากกลับมาที่เว็บไซต์อีกครั้ง และก็ยังดีต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่เห็นภาพรวมของเว็บไซต์ได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้อันดับของเว็บไซต์ถูกจัดเป็นอันดับต้นๆ บน Search Engine ทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นด้วย

Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่