Material Design คืออะไร? มีหลักการออกแบบอย่างไร?

Material Design คืออะไร? มีหลักการออกแบบอย่างไร?

เวลาใช้งานเวลาใช้งานอุปกรณ์ Android ของ Google หรือแอพพลิเคชั่น หรือกราฟฟิกต่างๆ บนเว็บไซต์ แล้วเห็นการออกแบบที่ดูเรียบง่าย แต่มีมิติเหมือนกระดาษซ้อนกัน เช่น มีขอบเงา และดูมีการเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ การออกแบบนั้นเรียกว่า Material Design ที่เน้นวัตถุเป็นสำคัญ

 

Material Design คืออะไร?

Material Design เป็นการออกแบบที่พัฒนาต่อยอดจาก Flat Design โดยมีแนวคิดว่ากระดาษและหมึกสัมพันธ์กับการรับรู้ของมนุษย์โดยอัตโนมัติ โดยมีส่วนสำคัญ คือ “ขอบ” และ “พื้นผิว” เพราะทำให้เราสามารถแยกวัตถุได้โดยอัตโนมัติ

Material Design จึงมีการออกแบบให้ขอบและเงาขึ้นมา ส่วนการใช้งานคือเมื่อกดแล้วจะมีการโต้ตอบเพื่อชี้นำสายตาว่า กดแล้วเกิดอะไรขึ้น หรือกำลังไปไหน เช่น กดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วภาพมีการขยายใหญ่ขึ้นมาเฉพาะส่วนที่กด โดยการเคลื่อนไหวจะเป็นธรรมชาติมากกว่า

 

Gmail

ตัวอย่างไอค่อน Gmail

 

หลักการออกแบบ Material Design

1. เลียนแบบวัสดุในโลกความจริง

ทั้งพื้นผิว ขอบ แสงเงา การเคลื่อนไหว

2. นำเสนอคล้ายสิ่งพิมพ์กระดาษ

ทั้งฟอนต์ ที่ว่าง สีสัน และภาพประกอบ

3. มีการเคลื่อนไหวเพื่อบอกการกระทำ

คือมีการโต้ตอบกับสิ่งที่ผู้ใช้งานกระทำ มีการชี้นำว่าทำสิ่งนี้แล้วจะดำเนินไปไหนต่อ

 

Material Design แม้จะเป็นการออกแบบ 2 มิติ มีความกลายกับ 3 มิติ เพราะมีการใช้เงาให้วัตถุดูลอยขึ้น รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวแบบ Animation ซึ่งการออกแบบ Material Design ของ Google และออกแบบ Flat Design ของ Apple ก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดในส่วนของความลึกของพื้นผิว

 

 

Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่