Key Opinion Leader (KOL) คืออะไร? ทำการตลาดได้อย่างไร?

Key Opinion Leader (KOL) คืออะไร? ทำการตลาดได้อย่างไร?

การตลาดที่ใช้ Key Opinion Leader หรือทีเรียกย่อๆ ว่า KOL เป็นการตลาดที่อาศัยบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือมีความน่าเชื่อถือและมีช่องทางการติดตามบนโซเชียลมีเดีย มาช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้าหรือสินค้า คล้ายกับการตลาดแบบใช้คนมีชื่อเสียงมาช่วยการันตีคุณภาพนั่นเอง เพียงแต่การทำการตลาดด้วย Key Opinion Leader จะมีอิทธิพลบนโลกออนไลน์เป็นหลัก

Key Opinion Leader (KOL) คืออะไร?

Key Opinion Leader (KOL) แปลตรงตัวคือ ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทต่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันอย่างมาก เพราะมีทั้งผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว และมีช่องทางให้ติดตามบนโลกออนไลน์ โดยมีอิทธิพลที่จะโน้มน้าวใจผู้ติดตาม ดังนั้นการทำการตลาดออนไลน์โดยใช้ KOL ช่วยโปรโมทหรือรีวิวสินค้าของเรา จะช่วยให้คนรู้จัก และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น

ข้อดีของ Key Opinion Leader (KOL)

1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า

เนื่องจาก KOL มีผู้ติดตามอยู่แล้ว และส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความสนใจแบบเดียวกัน ดังนั้นถ้า KOL โปรโมทหรือรีวิวสินค้าใดๆ ที่ตรงความสนใจ สินค้านั้นก็จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าการโฆษณาแบบอื่น

2. เกิดการมีส่วนร่วมได้ง่าย

การใช้ KOL ที่มีอิทธิพลในการโน้มน้าวผู้ติดตามอยู่แล้ว ส่งผลให้สินค้าหรือบริการที่ได้รับการรีวิวได้รับความสนใจจนเกิดการมีส่วนร่วม (Engagment) ได้ง่ายขึ้น เช่น การแชร์ต่อแล้วกระจายต่อเป็นวงกว้าง หรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ

3. เลือก KOL ดี ก็ได้ความน่าเชื่อถือ

สำหรับ KOL ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเฉพาะด้าน การที่เราเลือกคนที่มีความสนใจตรงกับสินค้าและบริการของเรา ย่อมทำให้แบรนด์ดูน่าเชื่อถือขึ้น

แนวทางการตลาดกับ Key Opinion Leader (KOL)

แนวทางการตลาดกับ Key Opinion Leader (KOL)

1. เลือก KOL ที่มีความสนใจเกี่ยวข้องกับแบรนด์

การเลือกคนที่มีความสนใจตรงกับแบรนด์ของเรา จะทำให้การรีวิวสินค้าหรือบริการของเราดูมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เหมือนคนที่ได้ลองใช้จริง และสามารถเข้าถึงผู้ติดตามได้เป็นอย่างดี

2. ไม่ปรับเปลี่ยนตัวตน KOL

ไม่ควรกำหนดแนวทางการโปรโมทหรือแก้ไขคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ตัวตนของ KOL นั้นๆ เช่น ให้พูดอวยแบรนด์จนเกินพอดี เพราะจะดูไม่ธรรมชาติ คนดูรู้สึกไม่เชื่อ และขาดความน่าเชื่อถือไปในที่สุด

3. สร้างคอนเทนต์ร่วมกับ KOL

ควรวางแผนสร้างคอนเทนต์เพื่อให้คอนเทนต์ไปในทิศทางเดียวกันกับสไตล์ของ KOL และจะได้ทำให้สร้างสรรค์คอนเทนต์ออกมาได้อย่างเต็มที่และตรงตามจุดประสงค์ในการทำการตลาดของแบรนด์

Key Opinion Leader (KOL) ต่างกับ Influencer อย่างไร?

Influencer เป็นผู้ที่มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ (อ่านเพิ่มเติม…) บางครั้ง KOL ก็สามารถจัดเป็น Influencer ได้เช่นกัน เพราะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินค้าหรือใช้บริการของผู้ติดตามในโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ก็มีความแตกต่างกันดังนี้

  • KOL มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ขณะที่ Influencer มักเป็นผู้นำทางความคิดและไลฟ์สไตล์
  • KOL อาจจะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวใจมากกว่า เพราะผู้ติดตามรู้สึกยกย่อง ขณะที่ Influencer นั้น ผู้ติดตามจะชื่นชอบแนวคิด ไลฟ์สไตล์และการนำเสนอ
  • KOL อาจไม่ได้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์โดยตรง แต่มีโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ขณะที่ Influencer นั้นเป็นใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ติดตามโดยตรง

Influencer มีหลายกลุ่ม ทั้งดารา นักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว กับ Influencer ที่ดังมาจากโลกออนไลน์ มีทั้งบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงมีผู้ติดตามจำนวนมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือบล็อกเกอร์ ยูทูบเบอร์ บิวตี้บล็อกเกอร์ ที่มีจำนวนผู้ติดตามมากน้อยแตกต่างกัน ซึ่ง KOL มีลักษณะเดียวกัน แต่สิ่งที่ทำให้ KOL แตกต่างจาก Influencer คือ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่านั่นเอง

บทความน่ารู้อื่นๆ

Inbound Marketing คืออะไร? สำคัญต่อการทำการตลาดอย่างไร?
Content Marketing คืออะไร? สำคัญต่อการทำการตลาดอย่างไร?
Social Media Marketing (SMM) คืออะไร? ช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างไร?
Real-Time Marketing/Real-Time Content คืออะไร? ทำอย่างไรถึงเวิร์ค!
Influencer Marketing คืออะไร? ทำการตลาดอย่างไรให้ได้ผล?
Return on Investment (ROI) คืออะไร? สำคัญต่อการทำการตลาดอย่างไร?
Lead Generation คืออะไร? สำคัญต่อการทำการตลาดอย่างไร?
Call To Action (CTA) ในเว็บไซต์และการตลาด คืออะไร?
Conversion คืออะไร? สำคัญต่อการทำการตลาดออนไลน์อย่างไร?

About ThaiBussinessSearch

The admin and author of ThaiBusinessSearch.com
Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่