บริษัท ซี ซี เอส จำกัด เป็นบริษัทกำจัดปลวกและกำจัดแมลงเพื่อให้บ้านหรือที่ทำงานของคุณ สะอาด ปราศจากแมลง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้บริการหลายอย่าง ดังนี้

1. ฆ่าเชื้อโรค

บริการฆ่าเชื้อโรคจาก ซี ซี เอส มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การอบฆ่าเชื้อและการพ่นฆ่าเชื้อ ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ ซึ่งมีความปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง อีกทั้งยังช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นอับได้ด้วย

2. กำจัดปลวก

บริษัทกำจัดปลวกที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งมีวิธีการกำจัดปลวกด้วยกัน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเคมีและระบบเหยื่อ โดยระบบเคมีเหมาะกับบ้านที่กำลังก่อสร้าง สามารถวางระบบท่อตามแนวคาน หรือเป็นบ้านที่มีการเดินระบบท่อนี้อยู่แล้ว ส่วนระบบเหยื่อเหมาะกับบ้านทั่วไปที่สร้างเสร็จแล้ว และมีบริเวณรอบบ้านนั่นเอง

3. กำจัดมด

การกำจัดมดจากบริษัทกำจัดแมลงที่ปลอดภัยจะช่วยให้มดที่เข้ามากัด ต่อย หรือขึ้นอาหาร หมดไปอย่างไม่เป็นอันตรายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ ฉีดพ่นสารเคมีแบบน้ำ รอบนอกอาคารและจุดที่มีรังมด และฉีดพ่นสารเคมีชนิดเจล ในบริเวณแหล่งอาหารและทางเดินของมด

4. กำจัดแมลงสาบ

การกำจัดแมลงสาบจากบริษัทกำจัดแมลง มีทั้งการฉีดพ่นสารเคมีตามจุดหลบซ่อนทั้งภายในและภายนอกอาคาร และใช้เหยื่อชนิดเจลในพื้นที่ที่เข้าไปได้ยากและเป็นจุดเสี่ยง เพื่อใช้ล่อให้แมลงสาบมาติดกับ แล้วจึงนำไปกำจัดในภายหลังนั่นเอง

5. กำจัดหนู

บริษัทกำจัดแมลงที่ให้บริการกำจัดหนูจำเป็นต้องสำรวจสถานที่นั้น ๆ เพื่อประเมินพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก จากนั้นนำไปวางแผนหาวิธีการกำจัดหนูที่ปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้สถานที่นั้น ๆ สะอาด ปราศจากเชื้อสกปรกที่นำไปสู่โรคร้ายแรงได้

6. กำจัดตัวเรือด

บริษัทกำจัดแมลงที่มีบริการกำจัดตัวเรือดซึ่งอาศัยอยู่ตามที่นอน โซฟา หรือที่แคบ ๆ อย่างซอกเตียง รอยแตกผนัง หากไม่กำจัดอาจส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเกิดโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดได้ โดยสามารถทำได้ 2 วิธี คือใช้เครื่องพ่นความร้อนและใช้เครื่องรีดไอน้ำ

7. กำจัดยุง

การกำจัดยุงจากบริษัทกำจัดแมลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถทำได้หลายวิธี เพื่อให้เหมาะกับสถานที่และความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น การหยอดทรายกำจัดลูกน้ำ และการติดกับดักยุงลาย ซึ่งปลอดภัยต่อเด็ก ผู้สูงอายุ และสัตว์ ส่วนการฉีดพ่นเคมีภายในอาคารด้วยเครื่อง ULV และการฉีดพ่นเคมีภายนอกอาคารเครื่อง SWINGFOG เหมาะกับอาคารหรือออฟฟิศต่าง ๆ

8. กำจัดแมลงบิน

การกำจัดแมลงบินสามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่ การฉีดพ่นแบบฝอยละเอียดที่เป็นมิตรต่อสุขภาพสามารถกำจัดแมลงและยุงได้ การฉีดพ่นแบบหมอกควัน เหมาะสำหรับภายนอกอาคาร และการติดตั้งเครื่องดักแมลง เหมาะสำหรับร้านอาหารเพื่อให้ปลอดภัยและไม่มีสารเคมีปนเปื้อนกับอาหารนั่นเอง

บริษัท ซี ซี เอส จำกัด เป็นบริษัทกำจัดปลวกและแมลงที่มีทีมบริการผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลง ซึ่งใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรทั้งกับคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีทีมสำรวจพื้นที่ เพื่อประเมินให้เข้าใจปัญหาและจัดสรรวิธีที่เหมาะสม พร้อมบริการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

Opening Hours

Monday

8:30 - 17:00

Tuesday

8:30 - 17:00

Wednesday

8:30 - 17:00

Thursday

8:30 - 17:00

Friday

8:30 - 17:00

Saturday

8:30 - 17:00

Sunday

-

Address & Contact

Our Address

176/107 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่