10 ข้อควรรู้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว

10 ข้อควรรู้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว

การทำธุรกิจส่วนตัวเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน เพราะได้เป็นนายตัวเองและได้ทำสิ่งที่อยากทำ แต่การเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เราต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งเงินทุน ความรู้ และปัจจัยอื่นๆ อีกมาก ไปดูกันดีกว่าว่าควรรู้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวมีอะไรบ้าง

สิ่งที่ควรรู้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว

1. ต้องมีใจรักในสิ่งที่จะทำ

การทำธุรกิจของตนเอง ใช่ว่าจะมีเวลาว่างเพราะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของพนักงาน เราก็ต้องทำงานด้วย อีกทั้งยังมีอุปสรรคและปัญหามากมายในธุรกิจที่เราต้องแก้ไขด้วยตนเอง ไม่เหมือนตอนเป็นพนักงานที่หัวหน้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ดังนั้นถ้าไม่มีใจรักในธุรกิจที่คิดจะทำก็คงยากแน่นอน

2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ก่อนจะทำธุรกิจใดๆ เราต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นอย่างรอบด้าน เพื่อให้จัดการกับสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถอบรมและแนะนำพนักงานได้ว่าต้องทำงานอย่างไร หรือขายอย่างไร ซึ่งจะทำให้เราดูเป็นมืออาชีพ ดูมีความน่าเชื่อถือ สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาในธุรกิจได้ ซึ่งถ้ายังไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ควรต้องเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้

3. ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ

นอกจากความรู้ในธุรกิจแล้ว ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหาร การเงิน เช่น การทำบัญชี การตลาด ภาษี รวมไปถึงการบริหารจัดการบุคคล โดยห้ามประมาทว่าสามารถจ้างคนอื่นมาบริหารจัดการแทนได้ เพราะคุณจำเป็นที่จะต้องรู้พื้นฐานในเรื่องพวกนี้และตรวจสอบด้วยตนเอง ไม่อย่างนั้นอาจถูกโกงได้

4. เลือกโมเดลธุรกิจ

โมเดลธุรกิจที่ว่านี้ก็คือ B2B หรือ Business to Business เป็นการทำธุรกิจกับเจ้าของธุรกิจด้วยกันเอง เช่น การค้าขายแบบขายส่ง การขายอุปกรณ์หรือเครื่องมือให้โรงงาน ธุรกิจเอเจนซี่โฆษณา เป็นต้น โดยธุรกิจแบบ B2B จะเน้นการขายเป็นหลัก ซึ่งต้องมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนอยู่แล้ว กับโมเดลธุรกิจอีกแบบ คือ B2C หรือ Business to Customer เป็นการทำธุรกิจกับลูกค้าหรือผู้บริโภคทั่วไป เน้นขายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงรถ บ้าน ที่ดิน การขายแบบนี้ต้องเน้นการโฆษณา เพราะมีคู่แข่งจำนวนมาก

5. รู้จักลูกค้า

ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก เมื่อคุณรู้ว่าคุณอยากทำธุรกิจอะไรแล้ว คุณก็ต้องรู้ด้วยว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณคือใคร เช่น เพศอะไร อายุเท่าไหร่ อาชีพอะไร แล้วสินค้าหรือบริการของเราตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้หรือไม่ โดยต้องทำการสำรวจตลาดหรือทำการหาข้อมูลมา ถ้าตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็ต้องโปรโมทหรือทำโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น

6. ประเมินความเสี่ยงให้รอบด้าน

การทำธุรกิจทุกประเภทมีความเสี่ยงทั้งนั้น เราควรประเมินให้รอบด้านเพราะถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา เราจะได้รับมือหรือแก้ไขได้ทัน ความเสี่ยงทั่วๆ ไป เช่น ปัญหาการขาดทุน คู่แข่ง สินค้ามีปัญหา การถอนตัวของหุ้นส่วน พนักงานลาออกกะทันหัน เป็นต้น ส่วนความเสี่ยงอื่นๆ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามสถานการณ์เช่น ผลกระทบด้านการเมือง กฎหมาย ภัยธรรมชาติ ปัญหาสุขภาพของเราเอง เป็นต้น ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดแผนรองรับความเสี่ยงไว้ เบื้องต้นอาจเป็นการทำประกันภัย หรือการมีเงินทุนสำรองเก็บไว้นั่นเอง

7. เงินทุน

ที่มาของแหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะมีเงินเก็บออมอยู่แล้ว กู้จากธนาคาร หรือหาหุ้นส่วน อย่างไรก็ตาม ถ้าเงินทุนนั้นไม่ใช่เงินที่สูญไปแล้วไม่เดือดร้อนมากนัก เราต้องบริหารจัดการให้ดีทีเดียว และการเริ่มต้นธุรกิจควรเป็นหนี้ให้น้อยที่สุด เพราะเรายังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าธุรกิจจะไปได้ดีแค่ไหน

8. คอนเน็กชั่น

การทำธุรกิจอะไรก็ตาม เราจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ แต่ต้องรู้จักกับนักธุรกิจคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจของเราได้ เพราะจะได้เพิ่มโอกาสทำรายได้ ขยายธุรกิจให้เติบโตในอนาคต

9. ตามกระแสให้ทัน

การทำธุรกิจต้องไม่ย่ำอยู่กับที่ ต้องปรับเปลี่ยนตามผู้บริโภคด้วย เช่น ผู้บริโภคมีพฤติกรรมชอบซื้อสินค้าออนไลน์ เราก็ต้องหันมาทำแพลตฟอร์มขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือโปรโมทบนอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง และแข่งกับคู่แข่งอื่นๆ ได้

10. เน้นการขายเป็นสำคัญ

ธุรกิจจะเป็นไปได้ด้วยดีต้องมีลูกค้า ดังนั้นการขายจึงเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก คนทำธุรกิจต้องรู้วิธีการขาย รู้วิธีนำเสนอสินค้าหรือบริการให้น่าสนใจ โดยต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและอธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถตอบคำถามหรือปัญหาของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ถ้ามีความพร้อมในทุกด้านแล้วเราก็เริ่มลงมือทำธุรกิจส่วนตัวได้เลย เพียงแต่เราต้องตระหนักเสมอว่าต่อให้มีความพร้อมแค่ไหน การทำธุรกิจก็อาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แม้แต่อุปสรรคที่ไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับไหวพริบและประสบการณ์ของเราว่าจะมีสติและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีแค่ไหน ไม่เช่นนั้นธุรกิจก็อาจล่มได้ง่ายๆ

Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่