Search
e-Learning การเรียนอิเล็กทรอนิกส์

e-Learning คืออะไร? มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างไร?

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในสังคม แม้แต่เรื่องการศึกษาเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทที่ช่วยให้ความรู้และทักษะต่างๆ…
การเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method

การเรียนภาษาอังกฤษแบบ CALLAN Method คืออะไร?

ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานอย่างมาก สำหรับคนที่ต้องการปูพื้นฐานอังกฤษให้ดี ควรเริ่มจากการฟังและการพูดก่อน…
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL คืออะไร? มีแนวทางการสอบอย่างไร?

หนึ่งในใบเบิกทางสำหรับอนาคตคือความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการนำคะแนนสอบภาษาอังกฤษไปใช้สมัครศึกษาต่อหรือทำงานเป็นวิธีที่ช่วยให้การประเมินผลสะดวก รวดเร็ว…
IELTS (International English Language Testing System)

IELTS คืออะไร? มีแนวทางการสอบอย่างไร?

สำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อ ทำงาน หรือโยกย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือผลสอบ IELTS…
หนังสือพูดได้

หนังสือพูดได้ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับลูกน้อย

ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆ มากมาย รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลามากขึ้น หนังสือพูด
Top

รายชื่อธุรกิจมาใหม่